Sigorta Havuzlarımız

Yönettiğimiz Sigorta Havuzları

Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin (ÖRYM) temel görevi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurum kapsamında yönetilmesine karar verilen ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yetkilendirilen özellikli risklerin yönetilmesi veya bu riskleri havuz ve paydaş iş birlikleri mekanizmaları aracılığı ile yönetilmesidir. Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM), aşağıdaki sigorta havuzlarının yönetimini sağlamaktadır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası
Devlet Destekli Alacak Sigortası
Devlet Destekli Alacak Sigortası, KOBİ’lerin yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Devlet Destekli Alacak Sigortası, KOBİ’leri yurt içi vadeli satışlarından doğan teminatsız alacaklarını güvence altına alarak ilgili borcun ödenmemesi durumunda ödeme güvencesi sağlamaktadır.
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ve kömürden farklı diğer yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan işletmelerin personelini söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu oluşabilecek zararlara karşı teminat altına alan sigorta ürünüdür.
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsayan mesleki faaliyeti icra ederken verilmiş olan zararları teminat altına alan bir sigorta havuzudur.
Özel Risk: Rusya-Ukrayna Krizi
Özel Risk: Rusya-Ukrayna Krizi
Rusya-Ukrayna Krizi sonrasında teminatsız kalan sigorta korumaları için, Türkiye’nin dış ticaret ve turizm etkinliğinin sekteye uğramaması amacıyla sivil deniz ve hava araçları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile yapılacak seferler kapsamında sağlanan sigorta ve reasürans teminatıdır.
Bize ulaşın ve daha fazla
bilgi edinin