Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu’nda yaklaşık 50 bin alıcı için 15 milyar TL sigorta teminatı sağlanmıştır.

“Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”, Bakanlar Kurulu’nun O4.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan devlet destekli sigorta sistemidir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu’nın yönetimi Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından yapılmaktadır. 11 sigorta şirketinin sisteme dahil olarak faaliyet gösterdiği Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu’nda bugüne kadar 50 bin alıcı için 15 milyar TL sigorta teminatı sağlanmıştır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS), KOBİ’lerin yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Bu ürün kapsamında, teminat altına alınmış alıcıların iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşen ticari alacaklar için teminat sağlanır.

Ne Fayda Sağlar?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, KOBİ’leri yurt içi vadeli satışlarından doğan teminatsız alacaklarını güvence altına alarak ilgili borcun ödenmemesi durumunda ödeme güvencesi sağlamaktadır. Devlet Destekli Alacak Sigortası, öngörülemeyen tahsilat risklerine karşı işletmenizi koruyarak ticari faaliyetlerinizi istikrarlı ve büyüme odaklı bir şekilde sürdürmenize destek olur. İşletmelerin tahsilat akışlarının kesintiye uğramasını engelleyerek likiditenin korunmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca alıcı bazında yapılan risk değerlendirmesi ve takibi ile risk yönetimi danışmanlığı hizmeti de sunulmaktadır.

Havuzun Büyüklüğü

Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin yönetimindeki Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu’nda 11 sigorta şirketinin üretimi bulunmaktadır. 2022 yılı net prim üretimi ise 48.952.775 TL tutarındadır.

Bize ulaşın ve daha fazla
bilgi edinin