Kurum Hakkında

Kesintisiz Büyüme Yolunda
Güçlü Güvence
Özel Riskler İçin Etkin Çözümler

Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM); yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmalarının yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 33/A maddesine istinaden Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi adı ile kurulmuş, 25 Mayıs 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan yasa çerçevesinde Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) adını alarak tüzel kişiliğe kavuşmuştur.

Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) olarak sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan özellik arz eden riskler ve sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan risklerin yönetilmesini sağlıyoruz.

Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin temel görevi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumumuz kapsamında yönetilmesine karar verilen özelikli risklerin veya bunlarla ilgili sigorta havuzlarının yönetilmesidir.

Kurum Hakkında
Sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor, ülke ekonomisi için yüksek katma değer yaratıyoruz.

Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin kuruluş amacı, sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için çözümler üretmektir.

Özel Riskler Yönetim Merkezi, bu kapsamda reasürans desteği ve koruma temin etmekte, havuzların hasar yönetimini yapmakta, yetkili sigorta şirketleri ve doğrudan satış kanalları vasıtası ile ürün ve hizmetlerinin sunulmasını sağlamaktadır. Özel Riskler Yönetim Merkezi, halihazırda Devlet Destekli Alacak Sigortası, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası Havuzlarını yönetmektedir. Merkez, ayrıca özellikli risklere yönelik sigorta ihtiyaçlarına da etkin çözümler sağlamaktadır.