Teknik İşletici Kurum

Yerel Risk Global Değer

Uluslararası reasürans piyasalarına "güvence ihraç eden" güçlü şirket

Türk Reasürans, sigorta sektörü odağında yerel reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla Yeni Ekonomi Programı kapsamında “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine katkıda bulunmak üzere 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulmuştur.

En önemli hedefimiz, Özel Riskler Yönetim Merkezi’ni bir “Çözüm Merkezi” olarak konumlandırmak, tüm paydaşlarımızla birlikte sigorta sektörüne yönelik etkin ve verimli çözümler üretmektir. Selva Eren Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Teknik İşletici Kurum

Özel Riskler İçin Güçlü Çözümler

Türk Reasürans A.Ş., Türk Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile reasürans piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak amacı ile faaliyete geçirilmiştir. Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini artırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerini yurt içinde tutmak ve sigorta sektörüne katkı sağlayacak projeler geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk Reasürans A.Ş., yurt içinde yerleşik 26 sigorta şirketi ve 5 kuruma trete ve ihtiyari reasürans alanında teminat sağlamaktadır. Ayrıca Türk Reasürans, Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) ve Doğal Afet Sigortası Kurumu’nun (DASK) teknik işletmeciliğini yapmaktadır.