Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

14 sigorta şirketinin prim üretiminde bulunduğu Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Havuzu’nda yıllık prim hacmi 39.486.871 TL oldu.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 üncü maddesi kapsamında 26/1/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bir sigorta havuzudur. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre, maden işletmelerinin Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ve kömürden farklı diğer yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu oluşabilecek zararlara karşı teminat sağlayan sigorta ürünüdür

Özel Riskler Yönetim Merkezi, 2021 yılında mevzuatta yapılan değişiklikle Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’nın işletilmesi ve yönetilmesinden sorumlu olmuştur. Bu doğrultuda Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Havuzları’na ilişkin sigorta ürünlerinin teminat yapısının, ortaya çıkacak ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması da Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin görevleri arasındadır.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Havuzu’nda 14 sigorta şirketi prim üretimi gerçekleştirmektedir. Havuz’da 2022 yılında prim hacmi 39.486.871 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bize ulaşın ve daha fazla
bilgi edinin