Vizyon ve Misyon

Özel Risklere Karşı
Geleceğin Teminatı
Vizyon ve Misyon

Vizyon

Vizyonumuz, yurt içinde sigortalanmasında kamu yararı bulunan tüm özellikli risklerin etkin bir şekilde güvence altına alınmasına liderlik eden ve özellikli risk yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek katma değer sağlayan bir çözüm merkezi olmaktır.

Misyon

Misyonumuz, yurt içindeki özellikli risklerin yönetilmesi konularında; teminat sağlama, havuz kurma, koordine etme ve iş birliği mekanizmaları tesis ederek güçlü bir güvence sağlamaktır.