Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı ve SEDDK tarafından yapılan yetkilendirme neticesinde Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Havuzu da Merkez’in sorumluluk alanına dâhil edilmiştir.

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 30.07.2010 tarihli tebliği ile yürürlüğe girmiş doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsayan bir sigorta havuzudur.

Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlamaktadır.

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı ve SEDDK tarafından yapılan yetkilendirme neticesinde Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin yönetimine verilmiştir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Havuzu’nda Genel Sorumluluk branşında ruhsat almış 35 sigorta şirketi bulunmaktadır.

İlgili sigorta şirketleri tarafından 2022 yılında Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili 67.189.081 TL’lik prim üretimi gerçekleştirilmiş ve 14.076.143 TL’lik hasar bildirimi gerçekleşmiştir.

Bize ulaşın ve daha fazla
bilgi edinin