Sektörde 3. yılını dolduran Türk Reasürans büyümeye devam ediyor

Sektörde 3. yılını dolduran Türk Reasürans büyümeye devam ediyor
Türk Reasürans'ın öz sermayesi 1,35 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü 3,4 milyar TL’ye ulaştı

"Hazine ve Maliye Bakanlığı sermayedarlığında 2019 yılında Türk Reasürans’ı kurduk. 3. yılımızı geçtiğimiz Eylül ayında kutladık. 3 yıllık bu kısa dönem içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren reasürans şirketleri arasında pazar payımızı %40’ın üzerine çıkardık ve sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık elde ettik. Bugün öz sermayesi 1,35 milyar TL’yi, aktif büyüklüğü 3,4 milyar TL’yi aşan bir reasürans şirketimiz var."

capital-selva-eren-2-1673532488

Devlet politikalarımız doğrultusunda, Özel Riskler Yönetim Merkezi önemli görevler üstlenmiştir.

Rusya Ukrayna Krizi kapsamında dünya sigortacılığının çekimser kaldığı bir ortamda, Türkiye’nin dış ticaret ve turizm etkinliğinin sekteye uğramaması için, sivil deniz ve hava araçları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile yapılacak seferler kapsamında başta bazı kamu kuruluşları olmak üzere birçok tarım ithalatçısına, tarımsal olmayan ürünlerin ithalatçılarına, tarifeli uçuş yapan bazı havayollarına ve Türk Armatörlerine 500’den fazla sayıda sevkiyatları için toplamda yaklaşık 150 milyar TL tutarında sigorta teminatı Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından 2022 Nisan ayı itibariyle sağlanmıştır.

Devlet politikalarımıza uygun olarak hayata geçirilen “Tahıl Koridoru’’ ile alakalı çalışmalar yakınen takip edilmiş, anlaşma sağlanmadan önce sigortacılık nezdinde aksiyonlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son derece hızlı ve etkin olarak gerekli sigorta teminatının verilmesine ilişkin düzenlemeler ve görevlendirme yapılmıştır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası KOBİ'lerimizin ticaretini güvenli bir şekilde büyütmesine katkı sağlıyor
Sektörde 3. yılını dolduran Türk Reasürans büyümeye devam ediyor
Banka ve finans kurumlarının alacakları da güvenceye kavuşacak

Aynı zamanda ülkemiz ekonomisi için kritik önem arz eden Devlet Destekli Alacak Sigortası ürünü de Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından KOBİ’lerimize sunulmaktadır. Özel Riskler Yönetim Merkezi, bu alanda teminata konu alıcı adedini 3 yıllık süre içerisinde 3 kata yakın büyütmeyi başarmış, zorlu zamanlarda iktisadi faaliyetin sürekliliği için önemli bir çözüm hayata geçirilmiştir.

Yakın zamanda, Devlet Destekli Alacak Sigortası Finansman ürünümüzün de lansmanını yapacağız. Ürünümüz, Bankalardan kredi kullanan KOBİ’lerimizin alacaklarını devletin sağladığı destek ile teminat altına alacak. Bu yolla KOBİ’mizin de, Bankalarımızın da alacakları güvenceye kavuşacak. 

11 Ocak 2023